Waktu Fajar

Demi fajar, demi malam yang sepuluh, demi malam yang genap dan ganjil, demi malam apabila berlalu.
Adakah yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal?
Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum ‘ Ad?

Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
Dia berkata, ” Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.”
Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
Wahai jiwa yang tenang!
Kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya.
Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaKu, dan masuklah ke dalam surga-Ku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *